Dr. Cash – výkup fototechniky

Výkup fototechniky v hotovosti prebieha na základne uzatvorenej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a výkupcom. Súčasťou zmluvy sú aj osobné informácie – Vaše meno a priezvisko, adresa a číslo OP, takže je potrebný aj Váš súhlas so spracovaním osobných údajov.

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 (o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom SR 4. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vašu fototechniku si u nás môžete dať nezáväzne oceniť, stačí keď nám pošlete e-mail s fotkou a popisom techniky ktorú predávate na našu adresu: info@drcash.sk